เดอะทิด รับทำแอปพลิเคชั่นวัดฟรีทั่วประเทศ

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพยแพร่พุทธศาสนา

ขอบขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ

ขอขอบคุณ หจก.ราชามุ้งจีบ

ช่องทางติดต่อราชามุ้งจีบ

ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ น้ำมันนวดทายะ